lunes, 19 de junio de 2017

CÀLCUL DEL NOMBRE π

 Ja fa molt de temps es va demostrar que la relació entre la longitud de la circumferència i el seu diàmetre no depenia de la mida de la circumferència. El nombre resultant d'aquesta relació és el que es coneix com a nombre π.

El nombre π és un dels més estudiats al llarg de la història. Durant molt de temps es van fer càlculs aproximats fins a trobar formes més exactes, però els matemàtics de diferents èpoques només aconseguien aproximacions al seu valor real.

Va ser al segle XVII quan es van determinar fòrmules més exactes per trobar aproximacions més properes al valor d'aquest nombre.


ELS NOSTRES CÀLCULS

El dijous 8 de juny vam sortir al pati de l'escola per prendre mesures de la longitud de diferents objectes circulars i dels seus diàmetres. 
Vam utilitzar cintes mètriques, regles, escaires, peus, pams,... i vam anar anotant les nostres musures en una taula.
Un cop acabada la recerca de dades, vam tornar a la classe per fer els càlculs necessaris per obtenir el valor de π.

Segons hem pogut comprovar, les xifres decimals d'aquest nombre no s'acaben mai, però a la pràctica se solen utilitzar només dos decimals.
Estem molt contents perquè algunes de les nostres mesures en han donat resultats molt aproximats al valor de π.

                         π = 3,14592...
No hay comentarios:

Publicar un comentario